Словник лемківскої говірки

ШЕПЕЛЯВИЙ

той, що не може виговорити звук «с»
Ещё